Axtar

Biznes-Lüğət
A-dan Z-yə terminlər (103)
A   B   C   Ç   D   E   Ə   F   G   Ğ   H   X   I   I   J   K   Q   L   M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   Ü   V   Y   Z   Filtri ləğv et
terminlər "Ə" (4)

Əlavə ödəniş

Şəxsi sığortaya aid sığorta müqavilələrində sığorta olunanın sağlamlığına zərər dəyməsi ilə əlaqədar onun müvafiq yardım növlərinə ehtiyacı olduğu və bu cür yardımları pulsuz almaq hüququna malik olmadığı halda müalicəsi, əlavə qidalanması, dərman vasitələrinin alınması, prоtezləşdirmə, kənar qulluqla təmin edilməsi, sanatоriya-kurоrt müalicəsi, xüsusi nəqliyyat vasitələrinin əldə edilməsi, başqa peşəyə hazırlığı ilə əlaqədar tələb olunan əlavə xərcləri, əmlak sığortasına aid müqavilələrdə isə sığortalının (sığorta olunanın) zərərin qarşısının alınması və ya azaldılması məqsədilə çəkdiyi əlavə xərclər.

Əldəetmə xərcləri

Sığorta haqqı məbləğinin sığorta müqaviləsinin bağlanmasına sərf olunmuş hissəsi.

Əldən çıxmış fayda

Mülki məsuliyyətin sığortası müqaviləsi üzrə sığorta hadisəsi baş verməsəydi, həmin müqavilə üzrə faydalanan şəxsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə etmiş olacağı, lakin sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəbindən əldə edə bilmədiyi fayda (gəlir).

Əlillik

Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada tanınması halı.

  • 1

Əlaqə

Email : enanewsaz@gmail.com

Tel : +994 70 500 12 33