Axtar

PASHA Holding işçi axtarır - VAKANSİYA

Böyük Risk Analitiki

İşin təsviri:

 • Qrup daxilində və əlaqəli modellər/proseslər üzrə Kredit Portfelinin effektiv ölçülməsi üçün çərçivənin təkmilləşdirilməsi;
 • Əsas kredit riskinin həyata keçirilməsi üçün əsas qrupun bir hissəsi kimi kredit riskinin tanınması, ölçülməsi və onun hesabatlılığı ilə bağlı tələblərin və məlumatların təqdim edilməsi (məsələn, Kreditlərin idarəedilməsi çərçivəsi, IFRS 9 dəyərsizləşmə);
 • Bazar riski, eyni zamanda likvidlik riskinin idarə edilməsi çərçivələrinim inkişafı və təkmilləşdirilməsi;
 • Qrup şirkətlərinin daxili stress testi maliyyə modellərinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dəstək;
 • Reytinq modelləri (PD) və LGD/EAD ölçüləri, habelə onların vaxtlı-vaxtında kalibrasiyası da daxil olmaqla
 • Kredit Ölçmə Çərçivəsinə əsas təkmilləşdirməsinə dəstək; 
 • Pərakəndə satış təminatı, KOBİ təminatı , ipoteka təminatı və digər kredit portfel modellərinin təkmilləşdirilməsi;
 • Qrup banklarının ticarət və bank portfelinin bazar riskinin ölçülməsi üçün risk modellərinin və alətlərinin hazırlanması;
 • Bankın likvidlik riskinin idarə edilməsi sisteminin qiymətləndirilməsi, o cümlədən qrupun şirkətlərinin məruz qaldığı əsas likvidlik və maliyyə risklərinin müəyyən edilməsi;
 • ICAAP modellərinin hazırlanmasında qrup şirkətlərinə dəstək;
 • Maliyyə risklərinin qarşısının alınması və azaldılması üçün qabaqlayıcı və düzəldici tədbirlərə dair fəal şəkildə tövsiyyələrin verilməsi;
 • Siyasət və prosedurların qəbul edilməsini, məlumatlandırılmasını və düzgün tətbiq olunmasını təmin edərək əlaqədar tərəflərin təlimatlandırılması, eyni zamanda bu istiqamətdə tövsiyyələrin verilməsi;
 • Əməliyyat riski, komplayans və reputasiya riski ilə bağlı məsələlərin və sorğuların həllində daxili və xarici maraqlı tərəflər üçün məlumat mərkəzi olaraq xidmətin göstərilməsi;
 • Qrup üzrə Risklərin idarəedilməsi Direktoruna iş funksiyası ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirməkdə dəstək;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Maliyyə/Bankçılıq və ya əlaqəli sahələrdə ən azı bakalavr dərəcəsi;
 • Müvafiq sahədə ən azı 5 il peşəkar təcrübə;
 • Güclü kommunikasiya, danışıqlar aparma və problemlərin həll edilməsi bacarıqları;
 • Güclü analitik düşünmə bacarığı və statistik biliklər;
 • MS Office (Excel, PowerPoint) proqramlarının yüksək səviyyədə biliyi;
 • R, Python və ya Tableau kimi data elmi/analitika alətləri üzrə biliklər üstünlükdür;
 • FRM və ya CFA sertifikasiyasının mövcudluğu üstünlükdür;
 • Moody's reytinq metodologiyasına əsaslanan biznes və pərakəndə kreditlər üçün sayı kartları və reytinq modelləri kimi IFRS alətləri ilə iş təcrübəsi üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:    

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur: 
Mövzu sətrində “Risklər üzrə baş analitik” qeyd olunmalıdır;
CV-lər 14 yanvar, 2022-ci il tarixinə qədər recruitment@pasha-holding.az göndərilməlidir;

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

Əlaqə

Email : enanewsaz@gmail.com

Tel : +994 70 500 12 33