Axtar

Biznes-Lüğət
A-dan Z-yə terminlər (103)
A   B   C   Ç   D   E   Ə   F   G   Ğ   H   X   I   I   J   K   Q   L   M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   Ü   V   Y   Z   Filtri ləğv et

İddia müddəti

Sözün izahı

Sığorta müqaviləsinə əsasən sığortaçının sığorta ödənişini həyata keçirmək vəzifəsinin yarandığı andan sığortalının həmin ödənişin həyata keçirilməsini tələb etmək hüququnun son tarixinədək olan müddət.

 

Əlavə izahat:          

 

Şəxs öz avtomobilini sığortalamış və sığorta müddəti ərzində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində avtomobilə ciddi ziyan dəymişdir. Sığortaçı sığorta müqaviləsinin şərtlərinə istinad edərək sığorta ödənişinin verilməsindən imtina etmiş və bu barədə şəxsi 05 yanvar 2010-cu il tarixdə yazılı formada məlumatlandırmışdır. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq şəxs sığortaçının imtina bərədə qərarından məhkəməyə 05 yanvar 2013-cü il tarixədək müraciət edə bilər. Pozulmuş hüququnun müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət üçün müəyyən edilmiş bu 3 illik müddət iddia müddəti adlanır.

 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinad

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi,

 

maddə 373.1. Ümumi iddia müddəti on il təşkil edir.

 

maddə 373:2. Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti üç il, daşınmaz əşyalarla bağlı müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti isə altı ildir..

 

maddə 377.1: İddia müddətinin axımı şəxsin öz hüququnun pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən başlanır.

 

Beynəlxalq təcrübədən nümunə

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsi, I Hissə - 1994-cü il, maddə 196:

 

Ümumi iddia müddəti (рус.-исковая давность) üç il təşkil edir.

 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsi, II Hissə - 1996-cı il, maddə 966:

 

Əmlak sığortası müqaviləsindən irəli gələn tələb üzrə iddia iki il müddətində irəli sürülə bilər.

 

Almaniya Federativ Respublikasının Sığorta müqaviləsi Aktı - 2008-ci il, maddə 15:

 

Sığorta müqaviləsindən üzrə sığorta tələbinin sığortaçıda qeydiyyata alındığı tarixdən bu tələbi irəli sürən şəxsin sığortaçının yazılı qərarını aldığı tarixədək iddia müddətinin (eng.-limitation period) axımı dayandırılır.

Əlaqə

Email : enanewsaz@gmail.com

Tel : +994 70 500 12 33