MALİYYƏ

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu mənfəət və zərər hesabatını gizlətdi

Ötən il Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun aktivləri azalıb.

"Marja" Fondun audit olunmuş hesabatına istinadən xəbər verir ki, 2017-ci ilin sonunda 991 milyon 445 min manat olmuş cəmi aktivlər 2018-ci ilin sonunda  952 milyon 341 min manata düşüb. Aktivlərin azalmasının əsas səbəbi pul vəsaitlərinin azalmasıdır. Aktivlərin 83%-ni dövlət vekselləri təşkil edir.

Ötən il Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun cəmi öhdəlikləri 85 milyon 676 min manatdan 11 milyon 705 min manata geriləyib. Çəmi öhədliklərin azalması kompensasiya ödənişləri üzrə öhdəliklərin azalması ilə bağlıdır. 
Ötən ili Fondun yığılmış sığorta ehtiyatları üzrə kəsiri azalıb (bağlanan banklara və digər xərclərə görə ehtiyatlar itirilib). 2017-ci ilin sonunda yığılmış sığorta ehtiyatları üzrə kəsir 472 milyon 934 min manat ikən, 2018-ci il ərzində 92 milyon 979 min manat azalaraq 334 milyon 955 min manata düşüb. Kəsir fondun 1 milyard 276 milyon manatlıq ödənilmiş kapitalı hesabına aradan qaldırılır.  

 

Fond mənfəət və zərər hesabatını dərc etməyib. Bu səbəbdən Fondun gəlirləri və xərcləri barədə məlumat təqdim edə bilmirik. 

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2007-ci ildə yaradılıb. Fondun əsas məqsədi banklar iflasa uğradıqda və onların depozit qəbulu üzrə lisenziyası ləğv olunduqda bank yığımlarının əmanətçilərə qaytarılmasına zəmanət verməkdir.

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu sığorta ehtiyatlarını - kompensasiyaların ödənilməsi, illik büdcə çərçivəsində Fondun idarə edilməsinə və əmlakının alınması, borc öhdəliklərinin ödənilməsi məqsədlərilə istifadə edilə bilər.

Fondun sığorta ehtiyatları aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır.

- iştirakçı bankların üzvlük haqları;
- iştirakçı bankların təqvim haqları;
-iştirakçı bankların əlavə haqları;
- Fondun buraxdığı uzunmüddətli borc öhdəlikləri hesabına cəlb olunan vəsait;
-iştirakçı banklar tərəfindən ödənilən dəbbə pulları;
-cari xərclər çıxılmaqla, Fondun vəsaitinin idarə olunması nəticəsində əldə edilmiş gəlir;
-qrant, ianələr və ya qanunvericilikdə qadağan edilməmiş digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər;
-kompensasiyaların ödənilməsi üçün çatışmayan məbləğdə alınmış borc vəsaitləri;
-reqress qaydasında tələb hüququ ilə bankdan və ya xarici bankın yerli filialından alınan vəsaitlər.

ü

Ən vacib xəbərləri Telegram kanalımızdan OXUYUN! (https://t.me/enaxeber)